Om konstverket

Verket ”Om en kommunal korridor (funk)” skapades för att framhäva kreativiteten. Allt för ofta drunknar kreativiteten i organisation och regler. Om en kommunal korridor (funk) är en påminnelse om kreativitetens centrala roll i Kulturcentrum. Iden till konstverkets slutgiltiga form är skapat genom kreativa workshops genomförda av grupper som använde och/eller rörde sig i Kulturcentrum under hösten 2017. Under dessa tillfällen formades konstnärernas idéer till ljud, former, färger och tillvägagångssätt. Mellan de tre konstverken; konst – 005- (funk), konst – 006- (funk) och konst – 007- (funk) finns en kommunikativ kreativitet som skapas genom ljud. 

Väggmålningarna blev till genom kollektivt målande, där deltagare och förbipasserande har målat direkt på väggen som en del i den konstnärliga processen. Instruktioner för hur målningarna skulle göras provades fram under tidigare workshops. Att göra textil bär ofta med sig oskrivna regler om ”rätt och fel”. [krig]s textil skapas utifrån iden om klotter. Att klotter är något alla kan göra och som inte görs om och görs rätt. Textilen byggs upp från en sida till den andra, i ett flöde knyts trådar samman, utan att tänka på vad som kommer här näst och hur dom ska fästas eller gömmas. Ljuden flätas samman med textilen och textilen tar färg av väggen.

[krig] utforskar textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya verkligheter. Genom att prova först och tänka sen blandar de idéer om performativa händelser med material. Deras
verk byggs upp av musik, dans, rytm, trassel, vävning eller virkning, saker en känner igen blir tillsammans en ny ordning.


Ur Pressreleasen inför gestaltningsuppdraget
Uppdraget att skapa passagekonst i Sandviken har gått till Karin Bäckström och Jon Perman, konstnärsduon som kallar sig [krig]. Deras idé är att göra en ”kreativ gata” – mellan gamla Hammargymnasiet och Folkets Hus, det vill säga de lokaler som slogs samman för att bilda kulturhuset Kulturcentrum.
Denna passage ska nu få en egen konstnärlig gestaltning som ska sträcka sig från trapphuset vid Konsthallen i Folkets Hus, till foajén vid entrén till Kulturskolan.
Karin Bäckström och Jon Perman arbetar oftast med konstnärliga processer som uppmuntrar till medskapande och deltagande. Så även kommer även ske här, där man vill involvera exempelvis kulturskoleelever, deras föräldrar, konsertbesökare, SFI-studerande och deltagare i workshops.
Konstprojektet har möjliggjorts genom ett bidrag från Lars Bucans kulturstiftelse. Med en önskan om att konstnären eller konstnärerna som anlitades skulle ha anknytning till Sandviken.